Projekt edukacyjny kl. 0-III

 

 

 Projekt edukacyjny ph "Ja i inni - pozytywne relacje rówieśnicze"


był realizowany w dniach 20 XI - 7 XII 2012r. 

 

Uczestniczyli w nim uczniowie klas 0-III.

 


 

 

 

W ciągu 3 tygodni uczniowie, wraz z wychowawcami, rozmawiali

nt pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej,

uczestniczyli w scenkach dramowych propagujących właściwe zachowanie w grupie społecznej,

starali się zdobyć odznakę KOLEGA NA MEDAL.

 

 

 

                            

 

 

Cele i złożenia projektu:


- budowanie właściwych relacji interpersonalnych,

- akceptacja odmiennych, ale mieszczących się  w normie społecznej,

zachowań rówieśniczych, czyli nauka tolerancji dla odmienności,

- zachęcanie do udziału w konkursach,

- nauka kulturalnego wyrażania opinii,

- poznanie swoich reakcji w różnych sytuacjach,

- doskonalenie umiejętności jasnego przekazywania emocji,

- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,

- stosowanie form grzecznościowych,

- rozwijanie samoakceptacji i wiary we własne siły.


 

 

 

W ramach projektu uczniowie:


*uczestniczyli w apelu nt Bezpiecznego, kulturalnego, życzliwego zachowania w szkole,

*brali udział w lekcji bibliotecznej - Kultura w życiu szkolnym, obejrzeli tematyczną wystawkę książek,

*uczestniczyli w zajęciach z pedagogiem "Ja i inni - zachowanie prospołeczne",

*uczestniczyli w konkursie plastycznym "Jak powinien zachować się dobry kolega"

*przyznawali wraz z wychowawcą dwa medale dla kolegów klasy "Dobry kolega".