Historia szkoły

 

 

H I S T O R I A   S Z K O Ł Y

 Szkoła Podstawowa nr 4

im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

roku szkolnym  2014 / 2015  obchodziła  20 - lecie swego istnienia.

Jak powstawała nasza szkoła? Oto jej historia.

 W lutym 1995 roku nastąpiło przecięcie wstęgi pierwszego segmentu

budynku szkoły, w którym naukę rozpoczęło 368 uczniów

w klasach I-III.

 Funkcję dyrektora szkoły objęła pani Krystyna Walczak,

zaś jej zastępcami były panie: Grażyna Dębska i Danuta Doroba.

 We wrześniu 1995 roku oddano drugi segment budynku i do szkoły zaczęli

uczęszczać uczniowie z klas I - VI.

 

Rok później oddano ostatni segment szkoły oraz nadano jej imię

Kornela Makuszyńskiego. W tym samym roku przy szkole wybudowano

halę sportową - "Milenium",

która została oddana do użytku dzieci i młodzieży.

      Na kolejnej karcie wspomnień zapisał się rok 1998,

w którym pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły.

 

Dwa lata później "rawska czwórka" obchodziła 5-lecie swego istnienia.

Koncert wspomnień uwieńczyły fotografie i zapisy w kronice szkolnej.

 21 sierpnia 2000 roku funkcję dyrektora szkoły objęła

pani Wiesława Rokicka,

a jej zastępcą w latach 2002-2007 była pani Anna Wróbel.

Od września 2007 roku zastępcą dyrektora jest pani Danuta Dębska.

 W 2008 roku przy szkole wybudowano kompleks biosk sportopwych

"ORLIK 2012"

 Rok 2010 wpisał się w historię naszej szkoły, jako kolejny jubileusz.

"Piętnaście lat minęło ..." - wspomnienia zatrzymały się w kadrze.

 

  

Odsłony: 6019