Jubileuszowy zawrót głowy

kapital2

 

W okresie 4.10.2010 - 2.12.2010 relizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

 

Tytuł projektu - "Jubileuszowy zawrót głowy"

 

CEL OGÓLNY:

Pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji 

 poprzez przygotowanie dziewcząt i chłopców do organizacji obchodów jubileuszu 15-lecia Szkoły Podstawowej

nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Kształtowanie u uczniów postawy szacunku do tradycji szkoły.

2. Wyrabianie poczucia satysfakcji z sukcesów szkoły i dążenie do pójścia w ich kierunku.

3. Podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.Ukazanie mocnych stron uczniów i podniesienia wiary we własne możliwości.

5. Wyrównanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości usług edukacyjnych.

6. Rozwijanie zainteresowań artystycznych i sportowych jako inwestycje w kapitał ludzki.

7.Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju dzieci z obszarów wiejskich.

8.Wzbogacenie osobowości dziecka oraz kształtowanie jego wrażliwości.

9. Eliminowanie bariery finansowej.

 

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE  W RAMACH PROJEKTU

 

* „Teatr dla każdego" – zajęcia teatralne

* „Śpiewaj razem z nami' – zajęcia wokalne

*„Młodzi dziennikarze na start' – zajęcia redakcyjne z wykorzystaniem technik komputerowych

* „Radość tworzenia" – zajęcia plastyczno-techniczne

*„Muzyka i ruch" – zajęcia taneczne

* „Teatr dla każdego" – zajęcia teatralne

* „Co nam w duszy gra" - zajęcia wokalne

* „Korneliada" – zajęcia czytelniczo-literackie związane z patronem

*„Sportowo, czyli fair play" – zajęcia sportowe

- grupa piłki nożnej,

- grupa piłki siatkowej,

- grupa unihokeja,

- grupa tenisa stołowego.

Odsłony: 4278