Kadra nauczycielska

 

 

K A D R A   NAUCZYCIELSKA

 

rok szkolny 2016 / 2017

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Stopień awansu zawodowego

Wiesława Rokicka przyroda nauczyciel dyplomowany
Danuta Dębska muzyka / plastyka nauczyciel dyplomowany
Maria Sobczak biblioteka / przyroda nauczyciel dyplomowany
Ewa Kaczorek edukacja wczesnoszkolna / przyroda nauczyciel dyplomowany
Anna Wróbel edukacja wczesnoszkolna nauczyciel mianowany
Danuta Kosiacka edukacja wczesnoszkolna nauczyciel dyplomowany
Anna Kaczmarek edukacja wczesnoszkolna nauczyciel dyplomowany
Beata Sienkiewicz edukacja wczesnoszkolna nauczyciel dyplomowany
Bogusława Jastrzębska wychowanie przedszkolne nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Świderek edukacja wczesnoszkolna nauczyciel mianowany
Nina Batorek edukacja wczesnoszkolna nauczyciel mianowany
Aneta Mirgos edukacja wczesnoszkolna nauczyciel mianowany
Justyna Kacprzyk wychowanie przedszkolne nauczyciel mianowany
Marzena Słodka - Stanisławczyk wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy
Beata Szymańska wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy
Urszula Fedorowicz - urlop język polski nauczyciel dyplomowany
Elżbieta Gawarczyk język polski nauczyciel dyplomowany
Ilona Kowalczyk język polski nauczyciel kontraktowy
Przemysław Melon - urlop język angielski nauczyciel mianowany
Adam Stępień język angielski nauczyciel kontraktowy
Małgorzata Lewnadowska historia / świetlica nauczyciel dyplomowany
Joanna Sowik matematyka / zajęcia komputerowe nauczyciel mianowany
Adam Miśkiewicz matematyka nauczyciel dyplomowany
Anna Sobstel zaj. komputerowe / zaj. techniczne nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Jastrząbek plastyka nauczyciel dyplomowany
Paweł Dębski wychowanie fizyczne nauczyciel mianowany
Elżbieta Majcher wychowanie fizyczne nauczyciel mianowany
Marzena Piątkowska religia nauczyciel dyplomowany
ks. Piotr Skibniewski religia nauczyciel mianowany
Mariola Żebrowska świetlica nauczyciel mianowany
Daria Wieteska świetlica nauczyciel mianowany
Iwona Kuik pedagog szkolny nauczyciel dyplomowany
Aneta Majewska
logopeda nauczyciel kontraktowy
Anna Papież wychowanie przedszkolne nauczyciel mianowany
Dominika Podwysocka język angielski nauczyciel mianowany
Dominika Bromirska wychowanie przedszkolne nauczyciel mianowany

 

Odsłony: 12654