Pedagog szkolny

 

 

 

 

Funkcję pedagoga w naszej szkole 

 

                                           pełni Pani  Iwona  K u i k

 

 

 

 

Pedagog zaprasza uczniów, rodziców i opiekunów w następujących godzinach:

 

Poniedziałek 9.00 - 13.00
Wtorek 9.00 - 13.00
Środa 8.00 - 12.00
Czwartek 10.00 - 14.00
Piątek 10.00 - 14.00

 

RODZICE I  OPIEKUNOWIE UCZNIÓW MOGĄ UZYSKAĆ POMOC i WSPARCIE W:

* rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci
* rozwijaniu umiejętności wychowawczych
* trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych
* kłopotach materialnych rodziny
* poszukaniu specjalistycznej pomocy
* w sytuacjach poczucia niemocy i osamotnienia w obliczu problemów własnych dzieci

 

UCZNIOWIE  MOGĄ LICZYĆ NA PEDAGOGA GDY:

> mają problemy i kłopoty szkolne lub pozaszkolne a sami nie potrafią ich rozwiązać

> nie mają z kim porozmawiać o swoich troskach i problemach

> nie czują się bezpiecznie w kontakcie z rówieśnikami lub dorosłymi

> mają trudności w nauce i nie potrafią ich przezwyciężyć

> mają poczucie, że ich potrzeby nie są zaspokojone

> czują, iż powinni poinformować o określonych zdarzeniach lub faktach na terenie szkoły lub poza nią grożących bezpieczeństwu.

> potrzebują pomocy gdyż nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami, własnymi emocjami i przeżyciami.

 


Logopeda

 Pani  Aneta  M a j e w s k a

 

Środa - 8.00 - 11.00 / 14.30 - 15.30

Czwartek - 8.00 - 16.00

 

 

Psycholog

Pani  Beata  P a c z k o w s k a 

 

Środa - 8.00 - 11.30

Piątek - 13.30 - 16.00

 


 

Odsłony: 6407