I n t e r n e t

 

 

 

         Projekt edukacyjny dla uczniów klas IV-VI


           realizowany od 17 stycznia do 7 lutego 2013r.

 

 

         

 

Cele projektu:


- pozyskanie wiedzy o kontaktach uczniów z siecią Internet, telefonach komórkowych,

- kształtowanie właściwych postaw korzystania z zasobów Internetu i telefonu komórkowego,

- podniesienie świadomości w zakresie zagrożen w sieci,

- uwrażliwienie na znaczenie bezpośrednich relacji interpersonalnych - zanik więzi, uczuciowości, poczucie anonimowości, przekraczanie granic,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia informacji.

 

 

12 kwietnia odbył się apel podsumowujący profilaktyczny projekt "Zaplatani w sieci".

 

W ramach projektu zrealizowano następuj ące zadania:


1. Pani pedagog przeprowadziła ankietę skierowaną do uczniów oraz zaprosiła panie psycholożki,

które przeprowadziły warsztaty dla uczniów i spotkania z rodzicami na temat zagrożeń związanych z Internetem.


2. Przygotowano gazetki tematyczne.


3. Wychowawcy poruszali omawianą tematykę, uczniowie oglądali filmy edukacyjno - profilaktyczne,

opracowali regulaminy bezpiecznego i kulturalnego zachowania w sieci.


4. Podczas zajęć technicznych w klasach IV były przygotowywane emblematy z logo bezpieczeństwa w Internecie, które brały udział w konkursie.

 

5. Na zajęciach informatyki uczniowie pogłębiali swoją wiedzę w ramach omawianej tematyki "Bezpieczne sieciaki".

 

6. W klasach V uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali prace plastyczne

natomiast w klasach VI przygotowano prezentacje w dowolnej wybranej formie (np. multimedialnej, teatralnej),

które uczniowie przedstawili na zajęciach z wychowawcami.

 

Podczas apelu kończącego projekt koło teatralne przedstawiło

scenki tematyczne nt. zachowań w Internecie

oraz klasa VI B przedstwiła prezentację "Bądź bezpieczny w sieci".


 

TERAZ WIEDZĄ DZIECI CO TO BEZPIECZEŃSTWO W SIECI!